top of page

นโยบายการจัดส่ง

ผู้ส่ง : หจก. โชคอำนวย2 339 หมู่ 12 ต.ท่าบ่อ

      อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

      โทร : 097-1074173

 • บริษัทขนส่ง J&T Express

 • เวลาในการจัดส่ง 1-3 วันทำการ

 • คิดอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าโดยยึดน้ำหนักที่มากที่สุดที่คำนวนได้ (ทั้งนี้อ้างอิงการคำนวนน้ำหนักจากปริมาตรตามสูตรคำนวนของบริษัทขนส่ง J&T Express​​ ดังนี้

  • (กว้าง*ยาว*สูง)/6000 = น้ำหนักสินค้า

 • ช่วงอัตราค่าขนส่ง 

  • 0.00-1.00 kg.            ค่าจัดส่ง   45 บาท​

  • 1.01-4.00 kg.             ค่าจัดส่ง   65 บาท

  • 4.01-7.00 kg.             ค่าจัดส่ง   90 บาท

  • 7.01-10.00 kg.            ค่าจัดส่ง   105 บาท

  • 10.01-11.00 kg.            ค่าจัดส่ง   135 บาท

  • 11.01-13.00 kg.            ค่าจัดส่ง   165 บาท

  • 13.01-15.00 kg.           ค่าจัดส่ง   190 บาท

  • 15.01-16.00 kg.           ค่าจัดส่ง   280 บาท

  • 16.01-20.00 kg.          ค่าจัดส่ง    300 บาท

  • 20.01 และมากกว่านั้น ค่าจัดส่งเริ่มต้น  380 บาท

 • ค่าดำเนินการเพิ่มเติม 10 บาททุกคำสั่งซื้อ (บรรจุภัณฑ์ป้องกันสินค้าเสียหาย เป็นต้น)

bottom of page