top of page

ชำระเงินผ่่าน 

  • ระบบจะนำลูกค้าไปสู่หน้าต่างชำระเงินผ่าน PayPal

  • ดำเนินการชำระเงินตามระบบ

  • หลังชำระเงินเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับ E-mail ยืนยันการชำระเงินจาก PayPal

  • ทางร้านจะทำการตรวจรับยอดภายใน 24 ชม. และแจ้งยืนยันรับยอดผ่านทางกล่องสนทนาหน้าเว็ปไซด์และ E-mail ของลูกค้าต่อไป

bottom of page